Södra tredjedelen

Stalas södra tredjedel
(från 1784)

Perioden 1784-1841
Vid lantmäteriförrättning 1784-1786 tillföll, genom lottning, den södra tredjedelen Anders Andersson och Nils Nilsson. 1823 ägdes den av tre av barnen efter Anders Andersson nämligen bröderna Nils och Lars och deras syster Catarina Andersdotter, änka efter Nils Jonsson som dog detta år. Dessa tre barn ägde 1/9 mantal (mtl) vardera. Lars ägde sin del ända till sin död 1877. Någon gång mellan 1823 och 1841 förvärvar Nils hälften av systerns gård om 1/18 mtl. Senast 1837 köpte Nils också 1/18 mtl från mellersta tredjedelen. Detta innebar att delar av gränserna mellan södra och mellersta tredjedelen raderades ut. Nils ägde därmed, troligen redan från 1837 och definitivt från 1841, 2/9 mtl av Stala. Catarinas resterande 1/18 mtl övertogs av sonen Olof Nilsson.
Läget 1841 var alltså: Lars Andersson 1/9, Olof Nilsson 1/18 och Nils Andersson 2/9 (varav 1/18 från mellersta gården).
Läs mera om vad som hände dessa gårdar efter 1841 nedan.

Nils Anderssons gård (2/9 mtl).
Nils Anderssons gård kom huvudsakligen ur den södra tredjedelen men 1/18 mtl hade sitt ursprung i mellersta gården. 1858 var det skifte på Nils Anderssons 2/9 mtl och den delades upp mellan dottern Helena Nilsdotter, gift med Olof Rasmusson från Tvetehogen, och sonen Carl Nilsson. Carl Nilsson omkom 1863 och eftersom han var barnlös ärvdes hans gård (1/9 mtl) av hans åldriga föräldrar. 1866 ropades den in på offentlig auktion av mågen Mathias Heljesson i Torp och hans hustru, dotter till Nils och Malena, Johanna Nilsdotter . Olof Rasmusson och Helena Nilsdotter blev inte långvariga som gårdsägare ty senast 1868 hade denna gårdsdel om 1/9 mtl tagits över av Olof Nilsson, se nedan. Denna gårdsdel bestod dels av ett sammanhängande stycke av de delar som kallas Branås (1:32, 1:33, 1:41, enligt dagens beteckningar) och Gåsdalen (1:34) dels av ett skifte i utmarken samt ett par lotter av Hjortsbacken (1:35).
Mathias Heljessons och Johanna Nilsdotters gårdsdel om 1/9 mtl togs över av dottern Selma Mathiasdotter och hennes man Johannes Hermansson från Strand. Därefter ägdes den av deras son Hjalmar Hermansson och hans hustru Ida, född Eriksson, från Österbo i Tierp socken i Uppland. Hjalmar och Ida köpte omkring 1940 Sven Stahlbergs gård om 5/54 mtl (huvudsakligen från norra gårdsdelen men en lott om 1/108 mtl härrörde från Lars Anderssons gård nedan). Sven Stahlberg var son till Johan Leonard Stahlberg. Hjalmars och Idas gård blev efter detta 11/54 mtl.
Hjalmars och Idas son Nils Gustavsson och hans hustru Margaretha, född Börjesson från Lilla Hals i Långelanda socken, ägde sedan gården (med undantag för gårdshuset, 1:48, som ägdes av Eivor, syster till Nils och hennes man Lars Hansson). 2001 blev Nils och Margaretha ägare till Lars Hanssons gårdar med beteckningarna 1:22, 1:73 och 1:75 som utgjorde 5/48 mtl. Deras sammanlagda gård blev då på 133/432 mtl. 2002 delades denna gård upp mellan deras söner Örjan Palmgren och Håkan Gustavsson. Örjan Palmgren äger de skiften som ingick i 1/9 mtl från Nils Anderssons tid, lotten om 1/108 mtl från Sven Stahlbergs gård (med ursprung i Lars Anderssons gård), 1:22 (förutom 1:22s lott i utmarken), en lott ur 1:73&1:75 samt ytterligare en liten lott ur Sven Stahlbergs gård. Håkan Gustavssons gård ligger huvudsakligen inom norra gårdsdelen och härrör från Sven Stahlbergs gård och 1:73&1:75. Cancerfonden ärvde gårdshuset i Stala (1:48) år 2008 och 2010 köptes detta av Örjan Palmgren. 2011 köpte Helena Ulinder 50% av huset.

Lars Anderssons gård (1/9 mtl).
Lars Andersson ägde sin gårdsdel på 1/9 mtl redan 1823 då det var skifte på den södra tredjedelen. Som resultat av skiftet fick Lars torpet Sifversgärde. Gränsen mot brodern Nils Anderssons del fastställdes och finns kvar än idag.
Lars ägde gården ända till sin död 1877. Åtta arvslotter på vardera 1/72 mtl fanns efter detta. Dottern Maja Lisa Larsdotter och hennes man Anders Jakobsson förvärvade, utöver sin egen, först en av de andra arvslotterna från en av systrarna och därefter ytterligare en arvslott. Den senare förvärvades av arvingarna till Bernt Larsson, avliden son till Lars Andersson. Anders Jakobsson och Maja Lisa Larsdotter hade därigenom 1/24 mtl. Olof Seth Johansson, skeppare i Boxvik, förvärvade två arvslotter från två av Lars Anderssons döttrar och ägde därigenom 1/48 mtl. Resterande arvslotter innehades av resterande döttrar och mågar:
Carolina Larsdotter och Abraham Berntsson, Lovisa Justina Larsdotter och Abraham Eliasson samt Maria Larsdotter.
Skifte genomfördes 1880 och då bildades fastigheterna:
1:25, Anders Jakobsson och Maja Lisa Larsdotter, 1/24 mtl
1:26, Abraham Berntsson, Carolina Larsdotter, 1/72 mtl
1:27, Olof Seth Johansson, 1/48 mtl
1:28, Maria Larsdotter, 1/72 mtl
1:29, Abraham Eliasson och Lovisa Larsdotter, 1/72 mtl
1905 genomfördes en hemmansklyvning på 1:25 efter Anders Jakobsson och Maja Lisa Larsdotter där det för sonen Johan Leonard Stahlberg bröts loss en lott om 1/108 mtl som främst utgjorde marker omkring berget Käringefjäll, inklusive toppen av berget. Denna lott fick fastighetsbeteckningen 1:37 och ägdes senare av sonen Sven Stahlberg. Resterande delar fick beteckningen 1:36.

Olof Nilssons gård (1/18 mtl senare 1/6 mtl, ytterligare senare 1/9 mtl).

Olof Nilsson ägde 1/18 mantal Stala fram till mitten av 1860-talet då han köpte en hemmansdel på 1/9 av Olle Rasmusson (gift med Helena Nilsdotter) och blev därmed ägare till 1/6. Innan hans död 1873 hade 1/18 sålts så att han då var ägare till 1/9. Den del som såldes var troligen ursprungsdelen och han sålde troligen till Sven Andersson i Yttre Bräcke.