Historia

Gården Stalas Historia.

Inledning

Gården Stala i Tegneby socken var ett skattehemman. Det innebar att bönderna var självägande men betalade skatt till staten. 1734 hade Stala tre åbor. 1786 upprättades den första kartan och där framgår att Stala ännu bestod av tre delar om 1/3 mantal (mtl) vardera. I lantmäterihandlingar kallades de för södra tredjedelen, mellersta tredjedelen och norra tredjedelen. Denna indelning i tre delar bestod fram till 1837.

Skifte 1823
Gårdsägare 1823, vilket framgår av lantmäteriförrättningen, var bröderna Jönsson (Anders, Olof och Johannes) på norra gårdsdelen (1/3 mtl), Sven Andersson på mellersta gården (1/3 mtl) och på södra tredjedelen, med var sin 1/9 mtl, bröderna Andersson (Nils och Lars) och deras syster Catarina Andersdotter, änka efter Nils Jonsson som dog detta år.

Skifte på mellangården 1837
1837 förrättades skifte på den mellersta gården. Av någon anledning var Sven Andersson nu bara ägare till hälften av den gård han ägde 1823. Den andra hälften ägdes av tre bönder med var sin lika stor andel (1/18). Dessa tre var Olof Nilsson, son till Catarina Andersdotter ovan, Nils Andersson (ovan) och Johannes Johansson, son till Johannes Jönsson på norra gårdsdelen (ovan). Nils Anderssons delar utgjorde skiftet inom dagens 1:22 (ombildad år 2003) som bland annat innehåller södra delen av berget Rössa och åkern Vallen samt ett annat skifte som var en del av Branåsegärdet (inom dagens 1:33 och 1:32). Sven Anderssons del utgör till stor del det som fram till 2018 hade beteckningarna 1:12 och 1:21. Olof Nilssons del och Johannes Johanssons del kommer det mer om nedan.
1848 skiftades Sven Anderssons mellangård om 1/6 igen. Johannes Johansson ovan hade nu ytterligare 1/18 (betecknade 1:21 och 1:22 fram till 2002) och därmed minskade Sven Anderssons del från 1/6 till 1/9. Johannes Johanssons samlade ägor var nu 2/9 (skulle minska senare) eftersom han också ärvt faderns 1/9 i Norra tredjedelen. Sven Andersson gård togs senast 1854 över av Sven Andersson i Yttre Bräcke. Denna gårdsdel var fram till 2018 betecknad 1:12 och har efter Sven Andersson i Yttre Bräcke ägts av hans son Olle Svensson och ägdes 2018 av Olle Svenssons dotters sondotter Viola Olsson. 1854 bröts en lott om 1/72 mtl loss från Johannes Johanssons ägor i mellangården och tillföll Sven Andersson i Yttre Bräcke. Denna lotten var fram till 2018 1:21 och ägdes också den av Viola Olsson. Johannes Johanssons ägor blev då 5/24 mtl och Sven Andersson i Yttre Bräcke hade då 1/8. I mitten på 1850-talet skiftades ägorna inom den norra gården plus delar av den mellersta gården (Johannes Johanssons delar, Olof Nilssons delar – som nu ägdes av Nils Andersson). Nils äger 1/18 av Norra gårdsdelen och är högst troligt son till Anders Jönsson där (en Nils finns omnämnd som son vid bouppteckning efter Anders Jönsson). Övriga delägare i den norra delen var Isak Andersson med 1/12 (son till Anders Jönsson), Samuel Olsson med 1/18 mtl och Isak Olsson med 1/36 mtl. Dessa Olsson-bröder var söner till Olof Jönsson. Detta skifte blev definitivt slutet på en tydlig delning mellan en nordlig och en mellersta del av Stala.